VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJE
6.1. Vračilo izdelka


Vsak kupec ima pravico do odstopa od pogodbe. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) – (43.č člen) ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od dneva prevzema blaga ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Ponudnik predlaga, da kupec to stori po elektronski pošti na naslov: [email protected] in pisno na sedež podjetja na podlagi posebej zato pripravljenega obrazca Odstop od pogodbe.
V primeru, da s kupljenim izdelkom iz kakršnega koli razloga niste zadovoljn in želite odstopiti od pogodbe, nam lahko izdelek vrnete v 14 dneh od datuma prevzema. Šteje se, da je sporočilo o odstopu od pogodbe pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki vas bremeni v tem primeru, je neposreden strošek vračila blaga. Če odstopite od pogodbe, smo vam dolžni v najkasneje v roku 14 dni po prejemu sporocila o odstopu od pogodbe povrniti vsa opravljena plačila.


Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, uporabljano mora biti v skladu z navodili in zapakirano v originalno embalažo. Paket ne sme biti odprt ali že uporabljen. Priložite tudi kopijo računa.
Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v nespremenjeni količini, v originalni embalaži, ne sme biti odprt in z veljavnim računom. Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, bomo izdelek/e vrnili kupcu na njegove stroške. Nesprejem vrnjenega izdelka, kupca ne odveže od odgovornosti plačila.


Kupnino vam bomo povrnili najkasneje v 14 dneh na vaš bančni račun, ki ga morate navesti v svojem zahtevku priloženem vrnjenemu blagu. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika (personalizirani izdelki), ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo – 5. odstavek 43.č člena ZVPot.


6.1.2. Pravica do odstopa od pogodbe
Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa. Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje CONSCIOUS.ME, Staša Rep s.p. , Otroška trgovina Otroške hiške, Novi trg 8, 3000 Celje, Slovenija, enaslov: [email protected] o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priložen vzorčni odstopni obrazec. Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.


6.1.3. Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo podjetje izvede s plačilnim sredstvom bančne transakcije na TRR potrošnika; zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.
Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.


6.1.4. Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe
Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Možnost vračila ne velja za:
• za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika (personalizirani izdelki), ki je bilo prilagojeno njegvim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, razen v primeru, če pride npr. do tiskarske napake v imenu oz. besedilu željene personalizacije (5 odstavek 43.č člena ZVPot).


6.2. Reklamacija izdelka
Stvarna napaka
Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Tako lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega je bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se odloči lahko tudi takrat, ko ne želi uveljavljati garancijo za izdelek, za katerega je bila dana garancija.
Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri :
• Odpravo napake ali
• Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• Zamenjavo blaga ali
• Vračilo plačanega zneska
Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor.
Pri reklamaciji izdelka upoštevajte naslednja navodila in pravila:
• Če se izdelek pokvari v garancijskem roku pošljite e-pošto na: [email protected] ali pokličite 036 209 905, da se dogovorimo za zamenjavo izdelka.
• V primeru lažne reklamacije CONSCIOUS.ME, Staša Rep s.p. ne vrne izdelka ali kupnine izdelka.
• Ob vrnitvi mora biti izdelek v takšnem kot ste ga prejeli (otroške hiške so vse v razstavljenem stanju, kar pomeni, da jih morate vrniti v razstavljenem stanju)
• Izdelek mora biti vrnjen skupaj z originalno embalažo.
• Obvezno priložite račun (lahko je fotokopija). Pošta Slovenije ali GLS ali UPS bo prevzela vaš paket na dogovorjenem naslovu in ga po opravljenem servisu/zamenjavi dostavila nazaj, če gre za izdelek v garanciji.
• Če je izdelek v garanciji, poštnino in stroške popravila/zamenjave krije CONSCIOUS.ME, Staša Rep s.p.
• Reklamirani izdelek, ki je v garanciji bo prevzel poštar po naročilu s strani CONSCIOUS.ME, Staša Rep s.p.
• Morebitnih samovoljno poslanih poštnih pošiljk na naš naslov ne bomo prevzeli. V tem primeru nosi stroške zavrnitve pošiljke kupec sam.
Prosimo, da pri reklamacijah upoštevate tudi naslednjo garancijsko izjavo:
Garancijska izjava
Izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo uporabnik upošteval priložena navodila za uporabo. CONSCIOUS.ME, Staša Rep s.p. se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale na izdelku ob normalni uporabi, popravil/zamenjal v garancijskem roku (45 dni).
• pri reklamaciji morate predložiti veljaven garancijski list in račun o nakupu izdelka (ali kopijo obeh);
• v garancijski dobi sme servis opravljati le proizvajalec.;
• izdelek ne sme biti mehansko poškodovan;
• izdelek mora biti v originalni embalaži in v nespremenjeni količini;
• izdelek morate uporabljati skladno z navodili;
• kupec mora sporočiti vidne napake na izdelku v roku 8 dni od nakupa.
Dodatne informacije v zvezi z reklamacijami
Na telefonski številki 036 209 905 vsak delovni dan od 09:00 do 12:00 ure in od 13:00 do 15:00 ure
Elektronski naslov za reklamacije: [email protected]
Blago lahko reklamirate, če blago nima lastnosti, ki smo jih izrecno obljubili, če so bili poslani napačni izdelki, v napačni količini, ali barvi. Vračilo personaliziranih izdelkov ni mogoče, razen če gre za napako pri tiskanju personalizacije. Personaliziran izdelek se smatra kot izdelek po naročilu – zato je naročilo nepreklicno in nepovratno.
6.2.1. REKLAMACIJA KIDKRAFT ARTIKLOV
V kolikor pride do napake na KIDKRAFT izdelkih, Vam brezplačno pošljemo nadomestni del, glede na ocenitev poškodbe.

Postopek reklamacije:
Da bi Vam lahko poslali nadomestni del po pravilih proizvajalca, nam morate na mail: [email protected] v sporočilu:
opisati kateri del je poškodovan,
iz slike navodil navesti poškodovani oštevilčeni del,
poslati sliko okvarjenega dela v višji resoluciji slike (da so poškodbe
vidne),
vaše podatke,
številko računa ter
batch number (kodo) izdelka.

Obrazložitev reklamiranja KidKraft izdelkov:
Nadomestni del Vam bo proizvajalec poslal v najkrajšem možnem času in sicer max. 14 dni. V kolikor je poškodovanih več delov, Vam bo proizvajalec, glede na njihovo ocenitev poškodbe (razvidnih iz poslanih fotografij), sam poslal na Vaš naslov ali nadomestni del ali nov izdelek. Starega pa ste dolžni poslati na naslov našega podjetja: CONSCIOUS.ME, Staša Rep s.p., Novi trg 8, 3000 Celje, Slovenia. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.
Edini strošek, ki vas bremeni v tem primeru, je neposreden strošek vračila blaga. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, neuporabljeno in zapakirano v originalno embalažo. Izdelek ne sme biti preizkušen oz. že uporabljen (sestavljen). Priložite tudi kopijo računa.
Predno sestavite kateri koli KIDKRAFT artikel, posamezne dele preglejte in šele potem sestavite. V kolikor izdelke sestavite in šele nato reklamirate izdelek kot poškodovan, bomo vašo prijavo šteli za neutemeljeno. Paketa ne bomo sprejeli v kolikor ne bo poslan v originalni embalaži in je poškodovan. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje«, ki odstopa od navedenega (npr. sestavljanje hiške, ipd.), je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobene pravice več, pač pa samo možnost, da tudi po tem, ko že prejme blago, ponovno premisli svojo odločitev o nakupu in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe. V kolikor izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe.
Predlagamo, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti, ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, v kolikor je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite. V primeru, da so vrnjeni izdelki poškodovani in v spremenjeni količini, vam zaračunamo ustrezno odškodnino, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu.
Navedene stroške oziroma nižjo vrednost vrnjenih izdelkov bomo strokovno ocenili v roku 3 dni po vračilu ter vas o tem obvestili v roku 5 dni. Vračilu priložite kopijo računa. Potrošnik lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave na [email protected] ali pa svoje komentarje in vtise opiše pod kupljeni izdelek ali pošlje svojo kritiko na našo FB stran. Kdor ne plača kupnine za izdelek, ki ga je naročil v roku 2-3 dneh, naročilo v sistemu spletne trgovine storniramo.
Vsak kupec ima pravico do odstopa od pogodbe. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) – (43.č člen) ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od dneva prevzema blaga ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V kolikor izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Predlagamo, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti, ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, v kolikor je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite. V primeru, da so vrnjeni izdelki poškodovani in v spremenjeni količini, vam zaračunamo ustrezno odškodnino, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu. Navedene stroške oziroma nižjo vrednost vrnjenih izdelkov bomo strokovno ocenili v roku 3 dni po vračilu ter vas o tem obvestili v roku 5 dni. Predlagamo, da oceno nižje vrednosti vrnjenih izdelkov predlagate tudi sami. Vračilu priložite kopijo računa. Ponudnik predlaga, da kupec to stori po elektronski pošti na naslov: [email protected] in pisno na sedež podjetja. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 8 dneh po sporočilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Če je kupec odstopil od pogodbe, je ponudnik dolžan vrniti vsa opravljena plačila in sicer najkasneje v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v nespremenjeni količini, v originalni embalaži, ne sme biti odprt in z veljavnim računom. Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, bomo izdelek/e vrnili kupcu na njegove stroške. Nesprejem vrnjenega izdelka, kupca ne odveže od odgovornosti plačila. Kupnino vam bomo povrnili najkasneje v 14 dneh na vaš bančni račun, ki ga morate navesti v svojem zahtevku priloženem vrnjenemu blagu. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika (personalizirani izdelki), ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo – 5. odstavek 43.č člena ZVPot.

[instagram-feed]
15% off